جام نیوز jamnews.ir JAM NEWS آغاز دوره جدید ریاست جمهوری اردوغان با اختیارات جدید http://www.jamnews.ir/detail/News/903957 رجب طیب اردوغان در پارلمان برای آغاز دورۀ پنج سالۀ جدیدی در مقام رئیس جمهور ترکیه سوگند یاد کرد. info@jamnews.ir Tue, 10 Jul 2018 20:23:40